Telefon: 0722-327.540, Telefon fix: 0264-586.320, Fax: 0264-414.461 office@fundatia-augustina.ro

DESPRE SPONSORIZARE

Suntem aproape de cei care au nevoie

informatii despre sponsorizari

Vreti sa deveniti un sponsor? 

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizarii. 

Sponsorizarea se acorda în baza unui contract de sponsorizare încheiat în scris în temeiul prevederilor Legii nr.32/1994 cu modificările și completările ulterioare și ale Codului fiscal, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizarii, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Beneficiază de deduceri fiscale:

  1. Societățile comerciale plătitoare de impozit pe profit care efectuează sponsorizari :

• valoarea calculată prin aplicarea a 0, 75 % la cifra de afaceri  

• valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

  1. Microintreprinderile  

Îcepând cu 01 aprilie 2019 microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. 

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Beneficiar al sponsorizarii poate fi: 

1. Orice persoană juridică fără scop lucrativ din Romania, în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învatamant, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului;

 2. Orice persoana fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la pct.1) este recunoscută de către o persoana juridică fără scop lucrativ că activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

3. Salariații și profesiile liberale, avocați, notari, lichidatori, executori judecătorești pot direcționa 3,5 din impozitul pe profit către organizații non profit.

Sponsori principali ai Fundației Umanitare Augustina

Mulțumiri din toata inima tuturor sponsorilor noștrii, orice ajutor contează.

Suntem deschiși maximal față de proiectele propuse de sponsori

Dintre cei mai importanți sponsori care au susținut fundația de-a lungul întregii sale activități și cărora le mulțumim în mod deosebit, au fost:

 

SAFEWAY

CORAMET IMPORT EXPORT

FUNDAȚIA UMANITARĂ

AUGUSTINA

Sediul constituire: Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 8, ap. 25

Sediul - punct de lucru:  Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 23

Telefon: 0722-327.540,

Fax: 0264-414.461

Telefon: 0264-586.320

Email: office@fundatia-augustina.ro

INFORMAȚII FUNDAȚIE

Certificat de înregistrare fiscală: 4168210

Registrul special al Judecătoriei Cluj-Napoca - nr. 9/12.01.1993 199 - înscriere persoane juridice fără scop patrimonial

Inregistrata in Registrul ANAF privind entitațile pentru care se acorda deduceri fiscale, sub nr. INTERNT-176702274- 2019 din data de 09.06.2019,

potrivit Deciziei ANAF Cluj nr. 164/248853/11.06.2019.

Cont donații: RO40 BTRL 0130 1205 9216 47XX

FORMULAR DE CONTACT

8 + 14 =